Què és SmartCAT?


SmartCAT es l’estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb la qual estendrem el concepte d’Smart City a escala de país -corresponent al que la Comissió Europea anomena “Smart Region”-, per desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i desplegui iniciatives Smart en clau de país.

Alineada amb l’estratègia de la Comissió Europea “Europa 2020”, SmartCAT es planteja com a objectiu convertir Catalunya en una Smart Region de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per tal d’innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. D’altra banda, SmartCAT dóna resposta als objectius i polítiques establertes per l’Agenda Digital per a Catalunya (idigital) i l’Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

L’estratègia SmartCAT posarà en marxa un conjunt de projectes i iniciatives adreçades a les administracions públiques, les empreses i la ciutadania, i estructurarà les seves prioritats al voltant dels àmbits d’actuació següents:

 • Desenvolupament d’un marc normatiu adequat al nou entorn de l’economia digital.
 • Col·laboració amb els agents involucrats en la incorporació de noves eines tecnològiques per tal de disposar a Catalunya d’un entorn tecnològic que afavoreixi el desplegament de l’arquitectura tecnològica de l’Smart Region.
 • Col·laboració entre administracions i amb el sector privat per tal de potenciar el desplegament de projectes de ciutats intel·ligents a Catalunya.
 • Desplegament d’iniciatives “Smart” en el territori dins dels àmbits de competència i els serveis prestats per la Generalitat de Catalunya, i en aquelles iniciatives de caràcter supralocal.
 • Identificació i impuls de les oportunitats estratègiques relacionades amb les solucions i iniciatives “Smart” que poden contribuir a enfortir la posició competitiva dels sectors, prioritzats en la RIS3CAT, sobre els quals Catalunya vol fonamentar el seu creixement industrial, d’acord amb la política industrial aprovada pel Govern.
 • Aprofitar les oportunitats empresarials que genera el desplegament de l’Smart Region a Catalunya i impulsar al nostre país una nova indústria “de les dades” vinculada als sectors tecnològics emergents del Big Data.
 • Potenciar el desplegament de l’estratègia de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya i la seva interrelació amb d’altres àmbits de l’estratègia SmartCAT.

puja
 • Imprimir
 • rss
Comparteix a:
 • twitter
 • Compartir